Kan jag bli ansvarig för skulder som min kompanjon ådragit sig?

Alla bolagsmän har ett obegränsat solidariskt ansvar för handelsbolagets skulder. Det betyder att alla bolagsmän var och en är betalningsansvariga för handelsbolagets skulder. Den som har en fordring på bolaget kan kräva vem han vill av bolagsmännen. Däremot kan man avtala om att bolagsmännen internt i efterhand ska kunna kräva tillbaka varandra på de skulder som en av dem fått betala, s.k. regressansvar. På grund av detta är det extra viktigt att tänka över, och i avtal reglera, hur bolagsmän får gå ur bolaget och nya komma in.

Skriv Handelsbolagsavtal här

Handelsbolagsavtal - Vanliga frågor och svar:

När ska man skriva ett handelsbolagsavtal?
Hur många måste man vara för att bilda ett handelsbolag?
Hur stor insats måste man ha i ett handelsbolag?
Måste man registrera ett handelsbolag?
Vad kan handelsbolaget heta?
Kan jag bli ansvarig för skulder som min kompanjon ådragit sig?
Min kompanjon vill överlåta sin andel till en utomstående. Har jag rätt att få köpa den först?
Jag vill ta in ytterligare en bolagsman. Kan de andra bolagsmännen motsätta sig inträdet?
Vad händer om jag eller min kompanjon vill träda ur verksamheten?
Vem kan handla för handelsbolagets räkning och teckna avtal med andra parter?
Vi bedriver konsultverksamhet. Kan vi utöka till konstnärlig verksamhet också?