Hantverkaravtal - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Vad ska jag tänka på i allmänhet?
Vilka lagar gäller för hantverksarbeten?
Kan jag använda avtalet för ut- eller nybyggnad?

Varför behövs ett avtal för ombyggnad och renovering?

Vad gäller om jag inte använder detta avtal?
Varför räcker det inte med ritningar och offert?

ROT-avdrag

Vad menas med ROT-avdrag och när kan jag göra det?
Hur går det till när man vill utnyttja sitt ROT-avdrag?
Kan jag och min make göra ROT-avdrag tillsammans?

Kan man ångra sig?

När är jag bunden av avtalet med hantverkaren?

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag tänka på innan jag skriver under avtalet?
Måste avtalet vara skriftligt?
På vilka typer av arbeten kan man använda detta avtal?
På vilka typer av arbeten kan man INTE använda detta avtal?
Vad händer om arbetet inte blir klart i tid?
Hur kan vi utnyttja ROT-avdraget maximalt?
Vad händer om det blir fel i arbetet som hantverkaren gjort?
Jag har redan ritningar och en offert, behöver jag ändå detta avtal?
Kan man ha ett avtal som har andra bestämmelser än de som finns i lagen?
Vad händer om kunden och hantverkaren kommer överens om bestämmelser som inte finns i lagen?
Vad är det för skillnad på entreprenad och hantverksarbete/ROT-tjänst?
Har hantverkaren någon skyldighet att varna kunden om han tror att en åtgärd är dålig för kunden?
Varför ska du inte använda mallar om hantverksavtal?

Användbara länkar

Hur man går till väga för att få ROT-avdrag