Hur kan vi utnyttja ROT-avdraget maximalt?

Alla personer har ett “ROT-utrymme” på 50 000 kr per år. Om arbetet görs i ett hus eller på en tomt som ägs av flera personer kan flera personer också vara beställare av arbetet. Om man vill kunna utnyttja ROT-avdrag för två personer kan t.ex. makar skriva sig som beställare båda två, förutsatt att båda står som ägare till fastigheten. Då blir taket 100 000 kr per år, 150 000 för tre personer o.s.v. Om arbetet ska göras i ett hus som du äger med din make/maka – se till att upprätta och registrera ett gåvobrev så att halva huset står på er vardera – så kan ni utnyttja “varsina” 50 000 i ROT-avdrag! Gåvobrev kan du enkelt göra här. Som gifta har ni så kallad giftorätt i varandras egendom, vilket innebär att ni vid en eventuell skilsmässa ska dela lika på det ni har – inklusive huset (om ni inte har ett äktenskapsförord som säger annat).

Hantverkaravtal - Vanliga frågor och svar:

Vad ska jag tänka på innan jag skriver under avtalet?
Måste avtalet vara skriftligt?
På vilka typer av arbeten kan man använda detta avtal?
På vilka typer av arbeten kan man INTE använda detta avtal?
Vad händer om arbetet inte blir klart i tid?
Hur kan vi utnyttja ROT-avdraget maximalt?
Vad händer om det blir fel i arbetet som hantverkaren gjort?
Jag har redan ritningar och en offert, behöver jag ändå detta avtal?
Kan man ha ett avtal som har andra bestämmelser än de som finns i lagen?
Vad händer om kunden och hantverkaren kommer överens om bestämmelser som inte finns i lagen?
Vad är det för skillnad på entreprenad och hantverksarbete/ROT-tjänst?
Har hantverkaren någon skyldighet att varna kunden om han tror att en åtgärd är dålig för kunden?
Varför ska du inte använda mallar om hantverksavtal?