Måste man skriva ett hyresavtal vi uthyrning av hyresrätt?

Det finns inget krav på att ha ett skriftligt hyresavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom har hyresgästen rätt att kräva ett skriftligt hyresavtal. Det är en god idé att reglera vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida meningsskiljaktigheter.

Skriv Hyresavtal Andrahand här

Hyresavtal andrahand - Viktigt att tänka på:

När ska man ha ett hyresavtal?
Måste man skriva ett hyresavtal vi uthyrning av hyresrätt?