Kan hyresvärden kräva betalning av hyran?

När hyran har förfallit till betalning (sista betalningsdag) kan hyresvärden vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att man kan få hjälp med att få hyresgästen att fullgöra sina plikter, det vill säga att betala hyran. När ansökan inkommit följs den av en särskild process, så kallad summarisk process där bland annat hyresgästen får tillfälle att yttra sig. Protesterar inte hyresgästen resulterar ansökan i ett utslag som kommer ligga till grund för Kronofogdens arbete att driva in skulden.

Skriv Hyresavtal bostadsrätt, fastighet här

Hyresavtal egenägd bostad - Vanliga frågor och svar:

När kan jag använda hyresavtalet?
Måste man ha ett hyresavtal när man hyr ut sin egenägda bostad?
Vad säger den nya lagen om uthyrning av egen bostad?
Får hyresgästen besittningsskydd?
Vilken hyra får hyresvärden ta ut?
Kan hyran ändras retroaktivt?
Kan hyresvärden kräva betalning av hyran?
Kan hyresvillkoren prövas av hyresnämnden?
Är det någon skillnad mellan uthyrning av egenägd bostad och andrahandsuthyrning?
Är det möjligt att säga upp ett tidsbestämt avtal tidigare än hyrestidens utgång?
Ska hyresavtalet löpa tills vidare eller ska det gälla en bestämd tid?
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på bestämd tid?
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på obestämd tid (tillsvidareavtal)?
Varför bör du inte använda mallar om hyresavtal för egenägd bostad?