Vad säger den nya lagen om uthyrning av egen bostad?

1 februari 2013 trädde lagen om uthyrning av egen bostad i kraft. Den gäller för bostad som man själv äger direkt eller indirekt, såsom en villa eller bostadsrätt. Den gäller dock inte uthyrning för fritidsändamål. 

Den nya lagen skiljer sig från hyreslagens regler vad gäller: 

1. Hyresavgift 
2. Uppsägningstid 
3. Besittningsskydd 

Hyresavgift 
Hyresvärden får ta ut en hyra som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. 

Uppsägningstid 
Hyresgästen får alltid säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen. 

Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Detta gäller om inte längre tid har avtalats. Längre tid gäller dock endast gentemot hyresvärden. 

Besittningsskydd 
Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

Skriv Hyresavtal bostadsrätt, fastighet här

Hyresavtal egenägd bostad - Vanliga frågor och svar:

När kan jag använda hyresavtalet?
Måste man ha ett hyresavtal när man hyr ut sin egenägda bostad?
Vad säger den nya lagen om uthyrning av egen bostad?
Får hyresgästen besittningsskydd?
Vilken hyra får hyresvärden ta ut?
Kan hyran ändras retroaktivt?
Kan hyresvärden kräva betalning av hyran?
Kan hyresvillkoren prövas av hyresnämnden?
Är det någon skillnad mellan uthyrning av egenägd bostad och andrahandsuthyrning?
Är det möjligt att säga upp ett tidsbestämt avtal tidigare än hyrestidens utgång?
Ska hyresavtalet löpa tills vidare eller ska det gälla en bestämd tid?
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på bestämd tid?
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på obestämd tid (tillsvidareavtal)?
Varför bör du inte använda mallar om hyresavtal för egenägd bostad?