Varför bör du inte använda mallar om hyresavtal för egenägd bostad?

Mallar som finns på internet är bara ett exempel på hur hyresavtal kan skrivas. Du kan alltså inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår tjänst kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i det innehåll som du vill ha med i ditt hyresavtal. Hyresavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Skriv Hyresavtal bostadsrätt, fastighet här

Hyresavtal egenägd bostad - Vanliga frågor och svar:

När kan jag använda hyresavtalet?
Måste man ha ett hyresavtal när man hyr ut sin egenägda bostad?
Vad säger den nya lagen om uthyrning av egen bostad?
Får hyresgästen besittningsskydd?
Vilken hyra får hyresvärden ta ut?
Kan hyran ändras retroaktivt?
Kan hyresvärden kräva betalning av hyran?
Kan hyresvillkoren prövas av hyresnämnden?
Är det någon skillnad mellan uthyrning av egenägd bostad och andrahandsuthyrning?
Är det möjligt att säga upp ett tidsbestämt avtal tidigare än hyrestidens utgång?
Ska hyresavtalet löpa tills vidare eller ska det gälla en bestämd tid?
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på bestämd tid?
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på obestämd tid (tillsvidareavtal)?
Varför bör du inte använda mallar om hyresavtal för egenägd bostad?