Hyresavtal för kontorsplatser - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Måste man ha ett hyresavtal?
Vad borde jag ha med i avtalet?
Vilka regler finns det för hyra för kontorsplatser?
Behöver jag hyresvärdens tillstånd för att hyra ut kontorsplatser?

Arbetsplatserna

Hur många arbetsplatser kan jag hyra ut?
Vilken information behöver jag om kontorsplatsen?
Kan jag begränsa antalet personer som använder arbetsplatserna?

Tillgång till resten av lokalen

Måste man avtala om vilka gemensamma utrymmen hyresgästen får använda?

Hyran

När ska hyran betalas?
Vad ska ingå i hyran?
Ska hyran betalas med eller utan moms?
Vad är en depositionsavgift?
Vad innebär det att kvittera en depositionsavgift?
Skriv Lokalhyresavtal - kontorsplatser