Vad är en depositionsavgift?

En depositionsavgift är vanligtvis en summa pengar som lämnas som säkerhet under hyresperioden. När hyrestiden tagit slut och hyresgästen återställt lokalen i godtagbart skick återfås depositionsavgiften.

Skriv Lokalhyresavtal - kontorsplatser här

Hyresavtal för kontorsplatser - Hyran:

När ska hyran betalas?
Vad ska ingå i hyran?
Ska hyran betalas med eller utan moms?
Vad är en depositionsavgift?
Vad innebär det att kvittera en depositionsavgift?