Vad ska ingå i hyran?

Det är viktigt att i hyresavtalet reglera om vad för slags service som ingår i hyresbeloppet. Det rör sig dels om tjänster som gäller hela lokalen, t.ex. uppvärmning av lokalen, vatten och avlopp m.m. Samt annan service så som städning, bredband, receptionstjänster m.m.

Skriv Lokalhyresavtal - kontorsplatser här

Hyresavtal för kontorsplatser - Hyran:

När ska hyran betalas?
Vad ska ingå i hyran?
Ska hyran betalas med eller utan moms?
Vad är en depositionsavgift?
Vad innebär det att kvittera en depositionsavgift?