Vilka regler finns det för hyra för kontorsplatser?

När man hyr ut ett antal arbetsplatser i en del av en lokal anses det som hyra av del i lokal. Det juridiska begreppet är partiell sublokation vilket regleras i Jordabalken 12 kap.

Skriv Lokalhyresavtal - kontorsplatser här

Hyresavtal för kontorsplatser - Viktigt att tänka på:

Måste man ha ett hyresavtal?
Vad borde jag ha med i avtalet?
Vilka regler finns det för hyra för kontorsplatser?
Behöver jag hyresvärdens tillstånd för att hyra ut kontorsplatser?