Vad är skillnaden mellan en inkråmsöverlåtelse och företagsöverlåtelse?

När du köper ett företag genom att förvärva aktierna i bolaget är det fråga om en aktie- eller företagsöverlåtelse. Köparen tar då över ansvaret för tidigare åtaganden i företaget, tex garantiåtaganden eller ingångna avtal. 

Köper du tillgångar i bolaget, det sk inkråmet köper du inte hela bolaget utan säljaren har kvar sitt företag. Som köpare tar du inte över det juridiska ansvaret för tidigare verksamhet.

Skriv Inkråmsöverlåtelse här

Inkråmsöverlåtelse - Vanliga frågor o svar: