Ingår domännamn i en inkråmsöverlåtelse?

Ett domännamn kan ingå men det gör inte det per automatik. Ett bolags inkråm eller tillgångar kan vara allt från materiella tillgångar som maskiner och lager till immateriella tillgångar som till exempel varumärken. Det är därför av stor vikt att i avtalet klargöra vad som ingår i överlåtelsen eftersom det enbart är en del av verksamheten som ingår.

Skriv Inkråmsöverlåtelse här

Inkråmsöverlåtelse - Vanliga frågor o svar: