Om man överlåter en enskild firma vilken typ av överlåtelse är det då?

En överlåtelse av en enskild firma är alltid en inkråmsöverlåtelse och betalningen för verksamheten sker till den enskilda näringsidkaren.


Skriv Inkråmsöverlåtelse här

Inkråmsöverlåtelse - :