Finns det krav på att man måste ha ett konsultavtal?

Man måste inte ha ett konsultavtal. Det finns dock stora fördelar med ett avtal, och dessa är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget - det är också viktigt för att klargöra att konsulten är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren. Finns inget avtal är det risk att förhållandet tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför t.ex. att lagen om anställningsskydd gäller. Man kan också tydliggöra vem som har rätt till resultatet av arbetet konsulten gör, att konsulten inte samtidigt får arbeta hos en konkurrent o.s.v.

Skriv Konsultavtal här

Konsultavtal - Vanliga frågor och svar:

Vem är konsult?
Vad gör en konsult?
Vad är ett konsultavtal?
Finns det krav på att man måste ha ett konsultavtal?
Kan ett konsultavtal bara gälla för viss tid eller också tills vidare?
Vad innebär en immateriell rättighet?
Vilken lag gäller för konsultförhållandet?
Varför ska man inte använda mallar för konsultavtal?