Vad är skillnaden mellan konsultuppdrag och anställning?

Skillnaden är att en konsult är fristående i förhållande till uppdragsgivaren, till skillnad från vad som gäller i ett anställningsförhållande gäller inte lagen om anställningsskydd mellan en konsult och en uppdragsgivare. Utan ett konsultavtal finns det en risk för att konsulten misstolkar förhållandet och tror att han ska bli anställd hos uppdragsgivaren.

Skriv Konsultavtal här

Konsultavtal - Konsultavtal mellan enskild/självständig konsult och kund:

Vad är skillnaden mellan konsultuppdrag och anställning?