Konsumentköpeavtal - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Kan vem som helst använda konsumentköpeavtalet?
Vem är konsument?
Vem är näringsidkare?
Fungerar avtalet för fastigheter och bostadsrätter?
Kan jag köpa och sälja tjänster med avtalet?
Vad ska man tänka på vid köpet?
Gäller något särskilt om köpet skett på distans, exempelvis via internet?
Vad har konsumenten för lagliga rättigheter?

Om fel på vara

Vad innebär ett fel på varan?
Vad kan köparen göra vid fel?
Har köparen rätt till skadestånd?

Friskrivningar

Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?
Kan säljaren friskriva sig från ansvar för varan?

Kan man ångra sig?

Kan man ångra ett köp?
Om det är fel i varan, kan jag då ångra mig?
Om vi inte skriver något avtal, kan jag ångra mig då?

Vanliga frågor och svar

Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär en friskrivning?
När bör man upprätta ett konsumentköpeavtal?
Finns några krav på konsumentköpeavtalets form och innehåll?
Kan jag köpa och sälja tjänster?
Kan jag sälja till näringsidkare?
Kan jag använda avtalet vid internetköp?
Hur ska varan levereras?
Vad gäller när varan är felaktig?
Får man ha med vilka villkor som helst?
Vad gäller när man säljer på auktion?
Vad menas med riskens övergång?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?