Får man ha med vilka villkor som helst?

Nej. Det finns regler till konsumentens fördel som konsumentköpeavtalet måste följa. Enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande får konsumentavtalet inte innehålla oskäliga avtalsvillkor. Det innebär att köpare och säljare inte får föra in villkor som tar ifrån konsumenten rättigheter eller som gör att obalansen mellan konsument och säljaren blir för stor.

Konsumentköpeavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär en friskrivning?
När bör man upprätta ett konsumentköpeavtal?
Finns några krav på konsumentköpeavtalets form och innehåll?
Kan jag köpa och sälja tjänster?
Kan jag sälja till näringsidkare?
Kan jag använda avtalet vid internetköp?
Hur ska varan levereras?
Vad gäller när varan är felaktig?
Får man ha med vilka villkor som helst?
Vad gäller när man säljer på auktion?
Vad menas med riskens övergång?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?