Gäller något särskilt om köpet skett på distans, exempelvis via internet?

Om konsumenten köpt varan på exempelvis internet eller via telefonförsäljning kan köpet omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. Det innebär att speciella regler om konsumentens rätt att ångra köpet är gällande. Upprättar du ditt avtal hos oss hjälper vi dig att skapa ett avtal anpassat efter distans- och hemförsäljningslagens regler.

Konsumentköpeavtal - Viktigt att tänka på:

Kan vem som helst använda konsumentköpeavtalet?
Vem är konsument?
Vem är näringsidkare?
Fungerar avtalet för fastigheter och bostadsrätter?
Kan jag köpa och sälja tjänster med avtalet?
Vad ska man tänka på vid köpet?
Gäller något särskilt om köpet skett på distans, exempelvis via internet?
Vad har konsumenten för lagliga rättigheter?