Kan vem som helst använda konsumentköpeavtalet?

Konsumentköpeavtalet är anpassat för köp mellan konsument och näringsidkare till skillnad från vanliga köpeavtal. Konsumentköpet skiljer sig från vanliga köp genom att andra regler är tillämpliga.

Konsumentköpeavtal - Viktigt att tänka på:

Kan vem som helst använda konsumentköpeavtalet?
Vem är konsument?
Vem är näringsidkare?
Fungerar avtalet för fastigheter och bostadsrätter?
Kan jag köpa och sälja tjänster med avtalet?
Vad ska man tänka på vid köpet?
Gäller något särskilt om köpet skett på distans, exempelvis via internet?
Vad har konsumenten för lagliga rättigheter?