Vad gäller när varan är felaktig?

Vid fel har konsumenten rätt att reklamera varan. Reklamationen sker genom att konsumenten meddelar säljaren att han eller hon vill reklamera varan. Köparen kan inte vänta hur länge som helst med att reklamera ett fel hon upptäckt. Om reklamationen sker inom två månader från det att konsumenten upptäckt felet ska det alltid räknas som att reklamationen gjorts i rätt tid. Konsumentens reklamationsrätt går ut tre år efter att hon tagit emot varan. Efter det får konsumenten inte längre reklamera fel på varan. Skulle konsumenten och säljaren ha avtalat om en garantitid som är längre än tre år kan reklamation fortfarande göras för det som garantin omfattar.

När konsumenten reklamerat varan är det upp till säljaren att åtgärda felet, ge konsumenten en ny vara eller ge tillbaka hela köpeskillingen. I vissa fall kan köparen välja på vilket sätt felet ska åtgärdas.

Konsumentköpeavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär en friskrivning?
När bör man upprätta ett konsumentköpeavtal?
Finns några krav på konsumentköpeavtalets form och innehåll?
Kan jag köpa och sälja tjänster?
Kan jag sälja till näringsidkare?
Kan jag använda avtalet vid internetköp?
Hur ska varan levereras?
Vad gäller när varan är felaktig?
Får man ha med vilka villkor som helst?
Vad gäller när man säljer på auktion?
Vad menas med riskens övergång?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?