Vad har konsumenten för lagliga rättigheter?

Konsumenten har ett speciellt skydd i lagen. Det innebär att det finns viktiga regler som parterna måste följa när de upprättar ett konsumentköpeavtal. Avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen (SFS 1990:932) och som är till nackdel för konsumenten är inte giltiga. När du skapar ditt konsumentköpeavtal hos oss ser vi till att avtalet följer dessa regler.

Konsumentköpeavtal - Viktigt att tänka på:

Kan vem som helst använda konsumentköpeavtalet?
Vem är konsument?
Vem är näringsidkare?
Fungerar avtalet för fastigheter och bostadsrätter?
Kan jag köpa och sälja tjänster med avtalet?
Vad ska man tänka på vid köpet?
Gäller något särskilt om köpet skett på distans, exempelvis via internet?
Vad har konsumenten för lagliga rättigheter?