Vad innebär dröjsmål?

Dröjsmål föreligger när någon av parterna för sent fullgör det han enligt avtalet ska fullgöra. Något förenklat skulle man kunna kalla dröjsmål för ”försening”. Dröjsmål tar huvudsakligen sikte på två situationer, nämligen då köparen är sen med betalning eller då säljaren är sen med leverans. Frågan om när dröjsmål föreligger avgörs av vad som står i konsumentköpeavtalet. Ett exempel är att det i avtalet står att betalning ska ske den 1 januari 2010, men betalning sker först den 2 januari 2010.

Konsumentköpeavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär en friskrivning?
När bör man upprätta ett konsumentköpeavtal?
Finns några krav på konsumentköpeavtalets form och innehåll?
Kan jag köpa och sälja tjänster?
Kan jag sälja till näringsidkare?
Kan jag använda avtalet vid internetköp?
Hur ska varan levereras?
Vad gäller när varan är felaktig?
Får man ha med vilka villkor som helst?
Vad gäller när man säljer på auktion?
Vad menas med riskens övergång?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?