Köpeavtal - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Vad ska man tänka på vid köpet?
Fungerar avtalet för fastigheter och bostadsrätter?
Vad har köparen för lagliga rättigheter?

Om felaktig vara

Vad är en felaktig vara?
Vad kan köparen göra vid fel?
Har köparen rätt till skadestånd?

Friskrivningar

Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?
Avtalet säger att köparen inte kan kräva någonting av säljaren, kan detta verkligen gälla?

Kan man ångra sig?

Kan man ångra ett köp?
Om det är fel på varan, kan jag då ångra mig?
Om vi inte skriver något avtal, kan jag ångra mig då?

Vanliga frågor och svar

När bör man upprätta ett köpeavtal?
Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?
Finns några krav på köpeavtalets form och innehåll?
Hur ska varan levereras?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en friskrivning?
Vad gäller när varan är felaktig?
Vad innebär ett återtagandeförbehåll?
Vad menas med riskens övergång?
Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?
Vilka möjligheter har köpare respektive säljare att kräva skadestånd när ena parten bryter mot avtalet?
Vilka påföljder kan göras gällande vid kontraktsbrott och inom vilken tid kan de göras gällande?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?
Varför ska du inte använda mallar om köpeavtal?