När har man nytta av ett köpeavtal för bil?

Du har nytta av ett köpeavtal när du ska köpa eller sälja ett fordon och vill ha med information och villkor om till exempel:

-  Fordonets skick

-  Pris

-  När och hur betalning ska göras,

-  Få en kvittens på att betalningen är erlagd

-  Vill kunna bevisa att ett köp faktiskt ägt rum

Det skapar också trygghet mellan parterna, då de båda vet vad som förväntas av dem själva, men också vad de kan kräva av sin motpart.

Skriv Köpeavtal för bil eller MC här

Köpeavtal för bil eller MC - Allmänt:

Vad behöver köparen göra innan köpet?
Vad innebär ett återtagandeförbehåll?
Vad menas med riskens övergång?
När har man nytta av ett köpeavtal för bil?
Behöver vi göra något mer än att underteckna köpeavtalet?
Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?