Avtalet säger att köparen inte kan kräva någonting av säljaren, kan detta verkligen gälla?

Säljaren får friskriva sig från vad han vill och lämna köparen i princip rättslös. Det är dock inte okej med en formulering i stil med ”säljaren friskriver sig från allt ansvar”, utan en friskrivning måste vara något mer specifik. Ansvarsfriskrivningar påverkar dock ofta priset och sätter köparen i en bra förhandlingsposition

Köpeavtal - Friskrivningar:

Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?
Avtalet säger att köparen inte kan kräva någonting av säljaren, kan detta verkligen gälla?