Vad gäller när varan är felaktig?

Vad som gäller när varan är felaktig beror i första hand på vad som avtalats. Vanligen kan köparen efter reklamation begära att säljaren reparerar eller på annat sätt åtgärdar felet, t.ex. genom ny leverans. Dessutom kan köparen vanligen begära prisavdrag eller hävning, d.v.s. att köparen lämnar tillbaka varan och återfår de pengar han betalat. En gemensam benämning för dessa åtgärder är påföljder. Om parterna inte avtalat om något särskilt gäller köplagens regler om påföljder. Trots att ingenting har avtalats om varans skick kan köparen göra påföljder gällande i de fall varan inte uppfyller ”normal” standard. En avvikelse från normal standard brukar uttryckas med att varan inte är ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Ett exempel på detta är att köparen köpt spik som visar sig vara sönderrostad, och därför inte kan användas för att spika ihop brädor.

Köpeavtal - Vanliga frågor och svar:

När bör man upprätta ett köpeavtal?
Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?
Finns några krav på köpeavtalets form och innehåll?
Hur ska varan levereras?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en friskrivning?
Vad gäller när varan är felaktig?
Vad innebär ett återtagandeförbehåll?
Vad menas med riskens övergång?
Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?
Vilka möjligheter har köpare respektive säljare att kräva skadestånd när ena parten bryter mot avtalet?
Vilka påföljder kan göras gällande vid kontraktsbrott och inom vilken tid kan de göras gällande?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?
Varför ska du inte använda mallar om köpeavtal?