Vad innebär en garanti?

Vad en garanti innebär beror helt på vad garantin innehåller. Normalt innebär en garanti att säljaren måste avhjälpa alla fel som uppkommer om han inte kan bevisa att felet inte beror på honom eller inte fanns där innan försäljningen. Om inte säljaren kan bevisa att felet uppstått på grund av köparen felaktiga eller onormala användning, är denne skyldig att avhjälpa felet, omleverera etc. En funktionsgaranti i ett år innebär till exempel att köpeobjektet ska fungera såsom beskrivs i specifikationer/avtalet eller såsom köparen hade anledning att förvänta sig med anledning av årsmodell, pris med mera.

Köpeavtal - Vanliga frågor och svar:

När bör man upprätta ett köpeavtal?
Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?
Finns några krav på köpeavtalets form och innehåll?
Hur ska varan levereras?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en friskrivning?
Vad gäller när varan är felaktig?
Vad innebär ett återtagandeförbehåll?
Vad menas med riskens övergång?
Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?
Vilka möjligheter har köpare respektive säljare att kräva skadestånd när ena parten bryter mot avtalet?
Vilka påföljder kan göras gällande vid kontraktsbrott och inom vilken tid kan de göras gällande?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?
Varför ska du inte använda mallar om köpeavtal?