Produkten leverantören skickat är felaktig, vilka möjligheter finns?

1. Reklamera felet till leverantören. Med detta menas att beställaren, med fördel skriftligen, meddelar leverantören om felet på produkten. 2.Beställaren meddelar, antingen i samband meddelande enligt första punkten eller efteråt, vad han kräver att leverantören ska göra åt felet. Är felet så pass litet att det enkelt kan avhjälpas eller är en ny leverans av produkten den enda möjligheten?

Leveransavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad är ett leveransavtal?
När behöver jag upprätta ett leveransavtal?
Vilka bestämmelser ska ett leveransavtal innehålla?
Hur lång tid löper vanligen ett leveransavtal?
Vad är det för skillnad mellan ett leveransavtal och ett köpeavtal?
Finns det någon lag som reglerar frågor om leveransavtal?
Vad innebär en garanti?
Produkten leverantören skickat är felaktig, vilka möjligheter finns?
Jag är osäker på om min motpart kommer att uppfylla sin del av leveransavtalet. Vad kan jag göra?