Vilka bestämmelser ska ett leveransavtal innehålla?

Ett leveransavtal kan, beroende på parter och syfte, ha olika former. Detta avtal är utformat för att en leverantör ska åta sig att leverera fysiska produkter till en beställare. Avtalet innehåller bestämmelser som liknar ett köpeavtal i form av leveransbestämmelser och bestämmelser om garanti. Men vidare kan ett leveransavtal innehålla bestämmelser om leveransprov, inspektion, sekretess, konkurrens och exklusivitet om parterna så önskar. Det finns också möjligheter att ta in bestämmelser om prisjustering, alltså när leverantören skall kunna ändra priset under avtalstiden. Det går även att bestämma om leverantören skall vara skyldig att leverera en viss mängd av produkten eller om beställaren skall vara skyldig att beställa en viss mängd. Avtalet som avtal24 tillhandahåller ger möjlighet att skapa ett leveransavtal med de viktiga punkter som bör finnas med i ett bra leveransavtal.

Leveransavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad är ett leveransavtal?
När behöver jag upprätta ett leveransavtal?
Vilka bestämmelser ska ett leveransavtal innehålla?
Hur lång tid löper vanligen ett leveransavtal?
Vad är det för skillnad mellan ett leveransavtal och ett köpeavtal?
Finns det någon lag som reglerar frågor om leveransavtal?
Vad innebär en garanti?
Produkten leverantören skickat är felaktig, vilka möjligheter finns?
Jag är osäker på om min motpart kommer att uppfylla sin del av leveransavtalet. Vad kan jag göra?