Har andrahandshyresgästen besittningsskydd?

När man hyr ut en lokal i andra hand kan andrahandshyresgästen få ett så kallat indirekt besittningsskydd. Detta innebär att hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör.

Skriv Lokalhyresavtal - andra hand här

Lokalhyresavtal andra hand - Indirekt besittningsskydd:

Har andrahandshyresgästen besittningsskydd?
Kan man avtala bort besittningsskyddet?