Vad bör lokalhyresavtalet innehålla?

I ett hyresavtal för lokal är det viktigt att reglera frågor gällande exakt vad som ingår i uthyrningen ( t.ex. hur stor yta, biytor, el m.m.), hur mycket som ska betalas i hyra och när den ska betalas, hur länge lokalen ska hyras ut och vad som ska gälla för uppsägning, underhållsskyldighet m.m. I Hyresavtal för lokal i andra hand hos avtal24 tas de viktiga frågorna som bör regleras upp på ett pedagogiskt sätt, och du kan genom att använda avtalet se till att du inte missar något.

Skriv Lokalhyresavtal - andra hand här

Lokalhyresavtal andra hand - Viktigt att tänka på:

Måste man ha ett hyresavtal?
Vad bör lokalhyresavtalet innehålla?
Vad innebär det att hyra i andrahand?