Vad är en offert?

En offert är ett dokument som skickas mellan företag för att erbjuda en vara eller en tjänst. I offerten anges en specifikation av varan eller tjänsten och vilka villkor som ska gälla mellan företagen.

Skriv Offert här

Offert - Viktigt att tänka på:

Vad är en offert?
Vad ska man tänka på när man skriver en offert?
Finns det något som måste finnas med i en offert?
Kan vem som helst använda offerten?
Fungerar offerten för både varor och tjänster?
Gäller något särskilt om köpet skett på distans, exempelvis via internet?