Vad innebär en garanti?

Garanti är något säljaren frivilligt väljer om hon vill lämna. Under garantitiden har säljaren ansvaret för att varan fungerar som den ska. Garantin gäller däremot inte om varan t.ex. går sönder p.g.a. vanvård eller en olyckshändelse. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, men den kan även gälla för en viss del eller egenskap av varan.

Skriv Offert här

Offert - Vanliga frågor och svar:

Finns några krav på offertens form och innehåll?
Vad gäller när varan är felaktig?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär dröjsmål?
Hur ska varan levereras?
Kan mitt företag använda denna till privatpersoner/konsumenter?
Kan jag använda offerten vid internetköp?