Kan jag som arbetsgivare själv bestämma villkoren när jag skriver anställningsavtal?

Om kollektivavtal saknas har du relativt stort utrymme för att själv bestämma vilka villkor som ska gälla mellan dig som arbetsgivare och den anställde. I LAS (lagen om anställningsskydd) finns dock minimiregler som måste följas. Om det i lagen finns bestämmelser som är mer fördelaktiga för den anställde än de villkor som finns i avtalet gäller lagbestämmelserna. Är avtalets villkor mer fördelaktiga än de som finns i LAS gäller anställningsavtalets bestämmelser.

Skriv Provanställningsavtal