Kan man ångra en anställning?

Arbetsgivaren kan inte ”ångra” en anställning utan får hålla sig till de regler om uppsägning som finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Den anställde kan när som helst säga upp sin anställning med iakttagande av uppsägningstid. En arbetsgivare kan låta den anställde vara provanställd i sex månader innan denne anställs på fast tjänst. Under provanställningstiden krävs inga särskilda skäl för arbetsgivarens uppsägning.

Skriv Provanställningsavtal här

Provanställningsavtal - Kan man ångra sig?:

Kan man ångra en anställning?
När blir jag bunden av anställningsavtalet?
Om vi inte skriver något avtal, ses anställningen som en typ av praktik då?