När måste arbetsgivaren senast meddela att anställningen ska upphöra vid provanställning?

Arbetsgivaren kan lämna besked om att provanställningen ska ta slut och inte övergå till en tillsvidareanställning (fast anställning) senast vid prövotidens utgång. Arbetstagaren har dock rätt till två veckors uppsägningstid och arbetsgivaren är skyldig att betala skadestånd om denne säger upp den anställde senare än två veckor innan provanställningen tar slut. Alltså kan provanställningen avslutas vid provanställningens utgång men arbetsgivaren måste lämna besked senast två veckor innan för att undvika skadeståndsansvar.

Skriv Provanställningsavtal här

Provanställningsavtal - Vanliga frågor och svar:

Varför ska jag skriva ett provanställningsavtal?
Vad skiljer provanställningsavtalet från övriga anställningsavtal?
Vad gäller för uppsägning av provanställning?
Kan anställningsavtalet innehålla vilka villkor som helst?
När måste arbetsgivaren senast meddela att anställningen ska upphöra vid provanställning?