Vad ska jag göra om jag inte önskar att tillsvidareanställa den provanställde?

En provanställning som inte avbryts går, efter sex månader (eller om kortare tid avtalats), automatiskt över till att bli en tillsvidareanställning. Då anställningen övergått till en tillsvidareanställning krävs saklig grund för att säga upp den anställde.

Skriv Provanställningsavtal här

Provanställningsavtal - Provanställning:

Hur lång kan en provanställning vara?
Kan man avbryta provanställningen innan sex månader passerat?
Vad ska jag göra om jag inte önskar att tillsvidareanställa den provanställde?