Jag har själv tagit ett lån för att hjälpa en vän. Vilket avtal behöver jag?

Om du står ensam på lånet hos banken, så är det endast ett skuldebrev du behöver, där det framgår att din vän är skyldig dig pengar. Ett regressavtal behövs inte i detta fall, eftersom du står ensam som låntagare. Ett regressavtal behövs endast om man behöver omfördela betalningsansvaret för ett lån, där två eller flera personer står som låntagare, men där den ene har använt en större del av lånet. 

Skriv Regressavtal här

Regressavtal - Allmänt:

Jag har själv tagit ett lån för att hjälpa en vän. Vilket avtal behöver jag?
Jag och min sambo har belånat vår gemensamma bostad för att finansiera hans företag. Är det ett regressavtal vi behöver?
Vad är det för skillnad på ett regressavtal och ett skuldebrev?