Vad kan jag kräva om varan är trasig?

•Hålla inne med betalningen

•Få varan reparerad eller tjänsten åtgärdad (avhjälpande)

•Få en likvärdig, felfri vara (omleverans)

•Få avdrag på priset

•Häva köpet

•Få skadestånd

Dina rättigheter vid fel på vara är rangordnade och börjar med den minst ingripande. Tanken är att den smidigaste lösningen ska väljas. Du kan alltså inte välja alla påföljder samtidigt. Oftast får du en ny vara eller så repareras den. Säljaren har rätt att reparera varan om det skulle bli orimligt dyrt med en ny. För att du ska ha rätt att häva köpet och få dina pengar tillbaka måste felet anses vara väsentligt.  När man avgör om felet är väsentligt tar man hänsyn till vad som är väsentligt för just dig. Därför kan t.ex. vissa mindre förändringar i färg eller liknande vara väsentliga fel om varan skall komplettera ett tidigare köp. För att ha rätt till skadestånd ska den felaktiga varan eller tjänsten medfört extra kostnader för dig. Om du vill begära skadestånd för kostnader och förluster är det viktigt att du kan bevisa vilka kostnader du haft. 

Reklamationshjälpen - Vanliga frågor & svar:

När har jag rätt att reklamera?
Vem reklamerar man till?
Måste jag bevisa att det är fel på varan?
Jag har beställt en vara, när måste en säljare leverera den?
Om jag inte läst avtalet, hur kan jag vara bunden till det?
Vad är garanti?
Vad är öppet köp?
Varan såldes i befintligt skick.
Måste jag betala för att skicka tillbaka varan?
Vad kan jag kräva om varan är trasig?
Vad händer om butiken inte ger mig rätt?
Vad gör jag om mitt klagomål gäller annat än varor?
Får jag använda varan och sen ångra mig och skicka tillbaka den?
Varför ska man använda avtal24 för att reklamera?