Vad bör samäganderättsavtalet innehålla?

Det finns en rad olika frågor som bör tas upp och besvaras i ett samäganderättsavtal. Till exempel bör nyttjandet, förvaltningen och bestämmanderätten över egendomen redas ut mellan delägarna. När du gör ditt samäganderättsavtal genom oss hjälper vi dig att gå igenom de viktigaste och vanligaste frågorna som kan dyka upp med anledning av samägandet.

Skriv Samäganderättsavtal här

Samäganderättsavtal - Viktigt att tänka på:

Vad bör samäganderättsavtalet innehålla?
Behövs samäganderättsavtal om vi redan har samboavtal eller äktenskapsförord?
Varför behövs ett skriftligt avtal, räcker inte en muntlig överenskommelse?