Vad händer om någon av ägarna vill sälja hela egendomen?

Finns inget samäganderättsavtal krävs samtliga delägares samtycke för detta. Om det skulle vara så att ägarna inte kommer överens kan en av delägarna efter en tid kräva att hela egendomen säljs på offentlig auktion. Ägarna kan själva komma överens om att en sådan typ av ”lösning” inte ska kunna ske genom att skriva in det i samäganderättsavtalet. En sådan typ av överenskommelse går dock inte att träffa om fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och ägs av fler än två.

Skriv Samäganderättsavtal här

Samäganderättsavtal - Vanliga frågor och svar:

Varför bör man skriva ett samäganderättsavtal?
Vad är en ideell andel?
Hur stor del har varje delägare om man köper något tillsammans?
Har den som äger mest av en fastighet också mer att säga till om?
Hur fördelas vinst efter försäljning?
Hur ska kostnader för t.ex. reparationer fördelas?
Hur ska man värdera en andel av egendom om den säljs?
Kan en delägare göra vad han eller hon vill med sin andel?
Måste delägarna alltid vara överens?
Vad är en god man?
Måste delägarna vara överens om att en god man ska utses?
Vad kan den gode mannen bestämma om?
Vad händer om någon av ägarna vill sälja hela egendomen?
Vad händer om parterna inte kan komma överens?
Varför ska man inte använda mallar till samäganderättsavtal?