Kan jag behöva dela något även om vi bestämt att inget ska delas?

Om ni valt att inget ska delas gäller detta normalt. Det kan finnas andra grunder till delning, t.ex. samäganderätt. Har ni båda betalat för något äger ni det båda två och det ska därför delas mellan er i förhållande till vad ni betalat.

Skriv Samboavtal här

Samboavtal - Vanliga frågor och svar:

Ärver sambor varandra?
Får jag behålla bostaden om jag har betalat hela köpeskillingen och står ensam på lånet?
Om jag renoverar min sambos hus, ger det mig rätt till någon del av huset då?
Vad innebär bodelning?
När blir det bodelning och vem bestämmer det?
Måste ett samboavtal se ut på något särskilt sätt?
Kan sambor bestämma att man ska ärva varandra?
Kan man dela på annat än samboegendom?
Vad händer om vi inte längre vill bo tillsammans?
Vem måste bevisa att något skaffats för att användas tillsammans?
Kan man vara sambo även om man är folkbokförda på olika adresser?
Kan sådant som man skaffat innan man flyttade ihop delas i bodelningen?
Kan jag behöva dela något även om vi bestämt att inget ska delas?
Kan det bli så att något inte ska delas även om vi bestämt att allt ska delas?
Kan man dela på allt, inte dela på något eller undanta vissa specifika saker från delning?
Vad händer med saker som ersatt egendom den ena sambon hade innan ni blev sambor?
Behövs det vittnen vid samboavtal?
Ska samboavtal registreras för att gälla?
Behövs det någon giltighetsstämpel för att samboavtalet ska gälla?
Kan sambor bestämma att samma regler som gäller för gifta ska gälla också för dem?
Vad kan man göra om man inte vill att sambolagens regler om bodelning ska gälla?
Varför ska man inte använda mallar till samboavtal?
Hur funkar tjänsten?