Omfattas bilen,båten, fritidshuset?

Nej, bilen, båten eller fritidshuset är varken gemensam bostad eller bohag och ingår därför inte i den s.k. samboegendomen.  Det innebär att de inte kommer att delas vid en eventuell bodelning.

Skriv Samboavtal här

Samboavtal - Vilken samboegendom ska delas?:

Vad kan undantas från bodelning?
Vad händer om vi säljer vår bostad och skaffar en ny?
Vad händer med egendom som i framtiden skaffas till hemmet?
Vad händer om jag byter ut samboegendom som inte ska delas?
Ska fritidsbostaden/sommarstugan delas?
Omfattas bilen,båten, fritidshuset?
Kan jag ändå behöva dela något?