Sekretessavtal - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Vilka slags sekretessavtal finns?
Behövs ett sekretessavtal (är inte lagens bestämmelser tillräckliga)?
Hur ser jag till att få ersättning om information sprids?

Ensidigt eller ömsesidigt sekretessavtal?

Vad är skillnaden på ensidiga och ömsesidiga sekretessavtal?
Sekretess mellan arbetsgivare och anställd?
Sekretessavtal mellan två företag som gör affärer?

Kan man ångra sig?

Hur länge gäller sekretessen?
Är ett sekretessavtal bindande?
När blir man bunden av ett sekretessavtal?

Vanliga frågor och svar

Varför ska man skriva ett sekretessavtal?
Måste ett sekretessavtal se ut på något speciellt sätt?
Vad händer om man bryter mot ett sekretessavtal?
Vilka skyldigheter kan ett sekretessavtal skapa?
Vad är skillnaden mellan avtalstid och sekretesstid?
Vad är skillnaden mellan ”bakgrund” och ”samarbetet” när man fyller i avtalet?
Kan man ange hur lång sekretesstid som helst?
Varför är det viktigt att definiera samarbetet?
Hur länge gäller ett sekretessavtal?
Vem måste bevisa vad vid en eventuell tvist i domstol?
Varför ska man inte använda mallar om sekretessavtal?
Skriv Sekretessavtal