Varför ska man skriva ett sekretessavtal?

Sekretessavtalet har flera användningsområden. Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag. Ett sekretessavtal kan skrivas med en anställd på företaget men också med en uppdragstagare, t.ex. en extern konsult.

Skriv Sekretessavtal här

Sekretessavtal - Vanliga frågor och svar:

Varför ska man skriva ett sekretessavtal?
Måste ett sekretessavtal se ut på något speciellt sätt?
Vad händer om man bryter mot ett sekretessavtal?
Vilka skyldigheter kan ett sekretessavtal skapa?
Vad är skillnaden mellan avtalstid och sekretesstid?
Vad är skillnaden mellan ”bakgrund” och ”samarbetet” när man fyller i avtalet?
Kan man ange hur lång sekretesstid som helst?
Varför är det viktigt att definiera samarbetet?
Hur länge gäller ett sekretessavtal?
Vem måste bevisa vad vid en eventuell tvist i domstol?
Varför ska man inte använda mallar om sekretessavtal?