Vem måste bevisa vad vid en eventuell tvist i domstol?

Den person som hävdar att den andra brutit mot sekretessavtalet måste bevisa detta. Personen måste också bevisa att avslöjandet av företagsinformation har lett till en skada. Om avtalet innehåller ett förutbestämt skadeståndsbelopp (vite) behöver personen inte bevisa att det finns en skada utan då ska beloppet betalas om personen kan visa att företagsinformation faktiskt har avslöjats eller utnyttjats på ett sätt som inte stämmer överens med sekretessavtalet. Avtalet kan också innehålla bestämmelser om vem som ska bevisa vad i domstol.

Skriv Sekretessavtal här

Sekretessavtal - Vanliga frågor och svar:

Varför ska man skriva ett sekretessavtal?
Måste ett sekretessavtal se ut på något speciellt sätt?
Vad händer om man bryter mot ett sekretessavtal?
Vilka skyldigheter kan ett sekretessavtal skapa?
Vad är skillnaden mellan avtalstid och sekretesstid?
Vad är skillnaden mellan ”bakgrund” och ”samarbetet” när man fyller i avtalet?
Kan man ange hur lång sekretesstid som helst?
Varför är det viktigt att definiera samarbetet?
Hur länge gäller ett sekretessavtal?
Vem måste bevisa vad vid en eventuell tvist i domstol?
Varför ska man inte använda mallar om sekretessavtal?