Måste ett skuldebrev förnyas?

För att ett lån inte ska preskriberas, det vill säga förlora sin verkan så måste ett så kallat preskriptionsavbrott ske med jämna mellanrum. Ett preskriptionsavbrott kan till exempel ske genom att skuldebrevet förnyas, låntagaren betalar av en del av lånet eller får en skriftlig påminnelse om skulden från långivaren. Vid ett preskriptionsavbrott förnyas preskriptionstiden. Preskriptionstiden för fordringar mellan privatpersoner är tio år. 


Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner här

Skuldebrev - Viktigt att tänka på:

Vad är ett skuldebrev?
Vad är skillnaden mellan ett löpande och ett enkelt skuldebrev?
Vad menas med borgenär och gäldenär?
Om jag har betalat för mer löpande kostnader i vårt gemensamma hem, kan jag reglera det genom att upprätta ett skuldebrev?
Hur gör vi när skulden är betald?
Måste ett skuldebrev förnyas?
Varför ska man inte använda mallar till skuldebrev?