Vad är skillnaden mellan ett löpande och ett enkelt skuldebrev?

Ett löpande skuldebrev är lättare att sälja vidare än ett enkelt skuldebrev. Detta beror på att ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och att det inte finns någon möjlighet för långivaren att ge bort eller sälja rätten att kräva ut pengar från personen som lånat. Det går att sälja/ge bort ett enkelt skuldebrev men då ska den som lånat pengar underrättas om detta. Det krävs att den nya personen som fått/köpt skuldebrevet kan visa ett kvitto på att denne fått/köpt detta för att han ska kunna kräva betalning i enlighet med skuldebrevet. Ett löpande skuldebrev kan antingen säljas eller ges bort till vem som helst. Det finns två typer av löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Har man ett innehavarskuldebrev kan den som har skuldebrevet i sin hand kräva betalning av låntagaren, inget mer krävs att visa från den som har skuldebrevet. Har man ett orderskuldebrev krävs av den som har skuldebrevet att den kan visa ett kvitto på att denne fått/köpt skuldebrevet av den som hade det innan.

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner här

Skuldebrev - Viktigt att tänka på:

Vad är ett skuldebrev?
Vad är skillnaden mellan ett löpande och ett enkelt skuldebrev?
Vad menas med borgenär och gäldenär?
Om jag har betalat för mer löpande kostnader i vårt gemensamma hem, kan jag reglera det genom att upprätta ett skuldebrev?
Hur gör vi när skulden är betald?
Måste ett skuldebrev förnyas?
Varför ska man inte använda mallar till skuldebrev?