Vad menas med borgenär och gäldenär?

En borgenär är en person som har lånat ut pengar eller av annan anledning har rätt att kräva ut pengar (eller en annan prestation) av en annan person. Den andra personen kallas gäldenär. Gäldenären är alltså den som lånat (låntagare) och borgenären den som lånat ut (långivare).

Skriv Skuldebrev mellan privatpersoner här

Skuldebrev - Viktigt att tänka på:

Vad är ett skuldebrev?
Vad är skillnaden mellan ett löpande och ett enkelt skuldebrev?
Vad menas med borgenär och gäldenär?
Om jag har betalat för mer löpande kostnader i vårt gemensamma hem, kan jag reglera det genom att upprätta ett skuldebrev?
Hur gör vi när skulden är betald?
Måste ett skuldebrev förnyas?
Varför ska man inte använda mallar till skuldebrev?